søndag 9. mai 2010

Inger x 2?

Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om familien min, jeg! Det vil si, en gren av familien min, ganske langt tilbake, som jeg roter rundt med i databasen min om dagen:-)
Vi skal litt over 200 år tilbake i tid, til Grue i Hedmark. I 1799 ble nemlig min tipptipptipptippoldemor, Inger Nielsdatter født på Rønaasmoen, en plass under Nedre Rønaasen, og jeg prøver altså å nøste opp slektstreet hennes!
Inger (eller Ingri, som hun også ble omtalt som) giftet seg med en kar ved navn Halvor Halvorsen (uekte sønn av en kar fra Nes og ei av døtrene på Sætre i Grue) og fikk minst fem barn med ham, og den eldste, Halvor, flyttet til Østfold. Det som gjør denne grenen av treet litt spesiell, er at jeg har bilde av sistnevnte Halvor med kone og to barn. Jeg fikk det tilsendt av en annen etterkommer, og det er liten tvil om at det å få se hvordan de faktisk så ut, gjør dem mer virkelige og interessante!
Så jeg har altså sittet en del med Inger Nielsdatter siden igår, og funnet ut en del. Jeg trodde opprinnelig at hun var datter av Niels Halstensen og Inger Halvorsdatter på en plass under Hynden, men kunne igår (nesten) avkrefte det; Denne Inger var født cirka 1797, og både vigselen i 1824 og opplysningene fra folketellingen 1801 peker mot at min Inger var noe yngre. Så jeg lette litt bedre i 1801-tellingen og fant ekteparet Niels Halvorsen og Berthe Pedersdatter på en plass under Rønaasen Nedre (Rønaasbekken), med sønnen Johannes (4) og datteren Ingerie (2). Bingo! (eller som Hans Landa ville sagt: "That's a bingo!"), tenkte jeg, og begynte å lete etter bevis på at dette var riktig Inger. Jeg hadde allerede en ganske klar indikator: Hun var, ved vigselen i 1824, bosatt på Rønaasen, i likhet med ektemannen, men samtidig var det jo mulig at hun tjente der, og opprinnelig hørte til et annet sted? Så da blir det leting etter måter å eliminere den ene av de to!
I folketellingen 1865 er min Inger 67 år gammel, i desember 1824  er hun 25. De mulige fødselsårene er følgelig 1798 og 1799, hvilket bør eliminere Inger fra Hynden (dog var hun ikke født mer enn 1 år før, og Inger fra Rønaasen var født helt sist i 1799). Men aldersangivelser var liksom ikke folks sterkeste side på den tiden, så da må vi ty til sterkere krutt!
Vi ser på de navnene hun og Halvor ga barna sine: Halvor, Berthe, Ole, Niels, Martin og Karen. Førstemann er uten tvil oppkalt etter sin farfar og far, men ingen av dem er oppkalt etter farmoren Johanne, så de øvrige navnene kan være tilfeldige. Likevel er det verdt å merke seg navnene Berthe og Niels - nettopp navnene på den yngste Ingers foreldre!
Neste trinn er å finne konfirmasjonene til de to Inger-ne; om den ene døde før konfirmasjonsalder, kan dette bekreftes ganske greit ved å lete i konfirmasjonslistene, og evt. flytting kan også hjelpe. Og her støter vi på noe rart: 12. oktober 1817 konfirmeres den 17 år og (ca) 9 måneder år gamle Inger Nilsdatter Tørmoen, og en Anders Andersen Tørmoen er oppført som hennes fosterfar. Er faren død? Har moren og barna flyttet til Tørmoen? Nei, ikke om vi har å gjøre med Inger fra Rønaasbekken, men man kan like fullt spørre seg om hva som foregikk: Moren Berthe døde i 1814, og Niels giftet seg på nytt i 1815, denne gangen med Mari Olsdatter. Hvorfor skulle da datteren være oppført med en fosterfar?
Det er imidlertid svært sannsynlig at det er nettopp denne Inger som ble konfirmert - hun var omtrent en måned fra å fylle 18 år, og den differansen (ca 2 mnd) virker mye mer sannsynlig enn den vi ville fått om det her var snakk om den eldre Inger, som på det tidspunkt var 20 år og 5 mnd, sånn omtrent...

Vi lar konfirmasjonen hvile, og leter etter Inger nummer to et annet sted, nemlig i ekteskapsprotokollene. FamilySearch kunne nemlig oppgi at en Inger Nielsdatter hadde giftet seg i 1825, altså året etter at min Inger gikk til alters. Kan denne posten fortelle meg hvilken Inger som er min?
Jeg får hakeslepp når jeg ser posten: 12 April 1825: Ungk:Hm: Nils Johansen Korsmoe af Hofs.., 29 Aar og Hmd; Pige Inger Nilsdatter Rønaasen, 27 Aar.

HVA POKKER?!

Hva er det egentlig alle Ingerne skal på Rønaasen å gjøre? Vi tar en pustepause, og ser på de fakta som nevnes: Denne Inger er 27 år. Det er selvfølgelig umulig å vite om hun allerede hadde fylt 27, eller om presten bare regnet i hele år, men om han i det minste er presis, må denne Inger være født mellom april 1797 og april 1798, eller senest i utgangen av 1798. Hvis han var presis. Dette bør peke mot at denne Inger er datter av Niels Halstensen, altså den eldre Inger, men bekrefter det noe? Nei, det gjør jo i og for seg ikke det...  Denne Inger flytter tilsynelatende til Hoff, hvor ektemannen kommer fra, og fikk, ifølge FamilySearch, barna Inger Maria, Johannes, Inger og Karen der, og datteren Inger kan være oppkalt etter mormoren, dersom dette er den eldste Inger...

Uansett dør min Inger 28. august 1870, på Rønaasmoen, som 72-åring. På dette tidspunkt ville Inger født i mai 1797 være fylt 73, mens Inger født i november 1799 ville være 70, snart 71... Så ingen av dem passer med andre ord perfekt...

Likevel, når vi oppsummerer, er det mye som peker i retning av den yngste Inger; barnas navn og aldersangivelsen under folketellingene, konfirmasjonen og vigselen. Det virker, med tanke på aldersangivelser, mer sannsynlig at det er den eldste Inger som giftet seg i 1825, og selv om det kan være feil, regner jeg med at det faktisk er Inger Rønaasbekken som er min formor!:-)

Blir veldig glad for innspill!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar