mandag 29. november 2010

Alt jeg ikke er og kan, er ganske mye til sammen

Jeg vil vite alt jeg ikke vet og se alt jeg ikke har sett! (Nesten)
Jeg vil forstå det jeg ikke fatter, se sammenhenger jeg ikke vet er der. Jeg vil kunne delta i enhver samtale uavhengig av tema, forstå hver eneste subtile referanse til film, TV, litteratur, musikk, også videre. Jeg skulle kort sagt gjerne hatt all verdens visdom mellom ørene.

Jeg skulle gjerne hatt en favorittregissør og forstått meg på film noir. Likt jazz og traktert et instrument, lest noter. Hatt oversikt over både the Alamo og Benedict Arnold, Oliver Cromwell og Guy Fawkes. Ha lest og absorbert Sir Thomas Mallorys Le Morte d'Arthur og Chausers Canterbury Tales. Ha favorittpassasjer. Lest gammelnorsk og gammelengelsk. Behersket fransk og tysk, og lært russisk på ordentlig. Kjent igjen Brahms i det øyeblikk jeg hørte et av hans verker. Ha sett alle filmer jeg burde sett, lest alle bøker jeg burde lest, sett alle malerier og skulpturer jeg burde sett, lyttet til all musikken jeg burde kjent og forstått alt.
Jeg vil være et oppkomme av verbal eleganse og belevenhet, ha et godt svar, uansett hva jeg blir spurt om. Huske alt jeg blir fortalt, være vennlig mot alle og gjøre alle de riktige tingene. Ha tid til jobb, studier, venner, verv og fritidssysler, og aldri føle at noe innrømmes for lite tid og oppmerksomhet. Aldri ha dårlig samvittighet, aldri overreagere, såre andre, aldri være en belastning for noen, ikke ha fordommer. Være en vandrende klump med toleranse og nestekjærlighet. Aldri bruke mer penger enn nødvendig, aldri begå feil, aldri gjøre noe for egen vinnings skyld. Aldri skryte, aldri spotte.

Det hadde vært snasne greier, men jeg tror jeg ville fått lite tid til overs til blogging!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar